Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Przekład z roku 1577

Tekst Ewangelii jest w trakcie korekty. Przepraszamy za ewentualne nieścisłości.  


Mt 2

Kápitulá 2. 1 Mędrcy krolá nowo národzonego w Jeruzálem szukają. 3 Herod to usłyszawszy trwoży sę i Jerozolimcycy z nim. I pyta się uczonych o moejscu gdzieby się Mesiasz národzić miał 7 a z Mędrcow się tájemnie o czásie bádá ktore się im gwiazdá ukazáła. 8 Do Betlejem je odpráwuje.11 Mędrcy w Betlejem dziecię nálawszy dárują i onemu się kłániają. 12 Potym się wrocili inszą drogą do swej kráiny. 13 A ánjoł uciekáć każe Jozefowi z Máryją z dzieciątkiem do Egiptu 16 Herod dziatki morduje. 19 Po ktorego śmierci Jozef nápomniony od pána z Egiptu się do Nazaret przenosi.

1. Gdy się národził Jezus w Betlejem Judskim, we dni Heroda krolá, oto przyszli Mędrcy ze wschodu słońca do Jeruzálem.

2. Mowiąc, gdzież jest krol Judski ktory się národził? ábowiemeśmy widzieli gwiazdę jego ná wschodu słońcá, i przyszlichmy pokłonić się je.

3. Co gdy usłyszał krol Herod, był zátrwożon i wszytko Jeruzálem z nim.

4. A zebrawszy wszytki przedniejsze Ofiárowniki i uczone z ludu, dowiedował się od nich gdzieby się Christus národził.

5. A oni mu rzekli, w Betlejem Judskim: gdyż ták jest nápisano przez proroká.

6. I ty Betlejem i [ziemio Judska, żadną miárą nie jesteś podlejsze] miedzy wodzami Judskimi, ábowiem z ciebie † mi † wynidzie wodz, ktory páść bedzie lud moj Izráelski.

7. Tedy Herod wyzwawszy potájemnie onych mędrcow, pilnie się wywiádował od nich, czasu ktorego gwiázda się ukazáłá.

8. I posławszy je do Betlejem, rzekł, poszedszy, pilnie się wywiadujcie o dzieciątku, á gdy najdziecie, oznájmicie mi, ábymy ją przyszedszy pokłonił się je.

9. Oni tedy wysłuchawszy krolá, poszli: á oto gwiazdá ktorą widzieli ná wschodu słońcá, szłá przed nimi, aż przyszedszy stánęłá nád miejscem gdzie było dzieciątko.

10. A gdy wyzrzeli gwiazdę, bárzo wielką rádością urádowáli się.

11. A przyszedszy w dom [náleżli] dzieciątko z Máryją mátką jego, á upadájąc kłániali się jemu, á otworzywszy skárby swoje, przynieśli mu dáry, złoto i kádzidło i mirrę.

12. A obwieszczeni będąc od Bogá we śnie, áby się skłániáli do Heroda: inszą drogą odeszli do kráiny swojej.

13. A gdy oni odeszli, oto ánjoł Páński ukazał się we śnie Jozefowi, mowiąc, wstawszy weźmi dzieciątko i mátkę jego, á uciecz do Egiptu będzie szukał dzieciatká áby je [strácił].

14. A on ocućiwszy się, wziął dzieciątko i mátkę jego w nocy, i ustąpił do Egiptu.

15. I támże był áż do śmierci Herodowej, † áby się spełniło to co powiedziano było od Páná przez Proroká mowiącego, Z Egiptu wyzwałem Syna mojego.†

16. Tedy Herod widząc się być oszukánym od mędrcow, bárzo się rozgniewał, i posławszy pomordował wszytki dziatki ktore były w Betlejem, i po wszytkich gránicach jego, ode dniu lat w młodsz, wedle czásu ktorego się był pilnie wywiedział od mędrcow.

17. Tedy się wypełniło to co jest rzeczono przez Jeremiaszá † Proroká † mowiącego.

18. Głos był słyszan w Rámie, nárzekinie, i płacz i łkánie wszelkie, Ráchel płácząca dziatek swych, á nie chciáła być pocieszoná dlatego iż ich niemász.

19. A gdy umarł Herod, oto ánjoł Páński we śnie ukazał się Jozefowi w Egipcie, mowiąc:

20. Wstawszy mężni dziątko i mátkę jego, á idź do ziemie Izráelskiej, abowiem umárli ktorzy dusze dziećięcej szukáli.

21. A on ocuciwszy się, wziął dzieciątko i matkę jego, i przyszedł do ziemie Izráelskiej.

22. Lecz gdy usłyszał iż Archelaus krolował w Judzie ná miejscu Herodá ojcá swojego, bał się tam iść, lecz obwieszczony będąc od Bogá we śnie, odszedł w strony Galilejskie.

23. A gdy tám przyszedł, mieszkał w miescie ktore zową Názáret, aby się wypełniło to co jest powiedziano przez Proroki, Iż będzie názywam Nazarejczykiem. V 12 Słowo greckie Chrimatistentes, ktorego też indziej pismo ś. używa, jáko niżej V 22 Łukasz 2. v 26. Dzieje 11. V 26. Seb. 8 V 5. I. 11. V 7. właśnie zámionuje odpowiedz, obwieszczenie, ábo zwiastowánie Boskie, ktore ludzie miewáli od Bogá, gdy się go oto rádzili. V 20. Własnie wedle słow greckich stoi, ktorzy dusze dziecięcej szukáli, co jest rzeczono wedle własności żydowskiego języká, á wedle naszego, ná gárło dzieciątku stali, ábo stali dzieciątku o żywot ábo o zdrowie. V 23. Názarejczyk tu nie idzie do Nezer przez Zain co znáczy ogolnie, ále od Nadzer przez Dzadik co kwiat ábo latorośl te znamionuje, jáko Izájasz 11. v 1.