Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Informacje o projekcie

Ewangelia św. Jana

Renesansowe tłumaczenia Pisma Świętego na język polski zajmują zaszczytne miejsce w repozytorium pamięci narodowej. Poszukiwanie przez tłumaczy adekwatnych, zrozumiałych, ale i pięknych środków wyrazu okazało się impulsem do rozwoju języków literackich. Portal zawiera edycje krytyczne dziesięciu polskich translacji Ewangelii drukowanych w latach 1551–1599.

Są one dostępne także w formie przeglądarki wersetów równoległych, która umożliwia jednoczesny podgląd wybranych wersetów wszystkich lub tylko wybranych Ewangelii. Przeglądarka wersetów równoległych szesnastowiecznych Ewangelii powstała w ramach grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NCN) nr N N104 056438 pod kierunkiem dr Izabeli Winiarskiej-Górskiej.

Trzon zespołu opracowującego Ewangelie stanowili: dr hab. prof. UW Alina Kępińska, dr Ewelina Kwapień oraz Szymon Gruda (student Wydziału Polonistyki i MISH UW). Stałymi współpracownikami byli również: mgr Izabela Wiencek z Gabinetu Starych Druków BUW, mgr Aneta Korycińska (obecnie doktorantka w ILP UW) oraz Patrycja Pokora (studentka Wydziału Polonistyki UW). Część transkrypcji wykonali studenci Polonistyki UW w ramach ćwiczeń z edytorstwa tekstów dawnych, prowadzonych w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.

Autorem programu Ewangelie jest dr Michał Rudolf, który sprawuje również opiekę nad stroną internetową ewangelie.uw.edu.pl. Projekt strony opracował Marcin Szafran.

Mamy nadzieję, że nasza edycja będzie pomocnym narzędziem w pracy badaczy dawnej polszczyzny oraz wszystkich miłośników biblijnego Słowa.

Izabela Winiarska-Górska wraz z Zespołem