Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Przekłady

1551

Ewangelia według św. Mateusza, przekład Stanisława Murzynowskiego, Królewiec 1551

Edycja i opracowanie: Izabela Winiarska-Górska
Korekta: Anna Stankiewicz

Podstawą wydania jest mikrofilm egzemplarza Biblioteki Uniwersyteckiej BUW w Warszawie, z odręcznymi uwagami Jana Sandeckiego-Maleckiego, CD Sd. 1.

Tytuł z karty katalogowej

BIBLIA – Test. Nov., Evang. S. Math., Pol.
Ewangelia… wedle Mateusza svietego… na polski przełożona [przez Stanisława Murzynowskiego] i objaśniona… przydana
[S. Murzynowskiego Ortographia Polska to iest] nauka czytania i pisania ięzyka polskiego;
[Wyd. Jan Seklucjan.].
Królewiec: [Al. Augezdecky], 1551. 4o.

Instytut Języka Polskiego UW
ISBN 978-83-64006-01-2
Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2013

1553

Nowy Testament zupełny, tzw. Jana Seklucjana, przekład Stanisława Murzynowskiego, Królewiec 1553

Edycja i opracowanie: Izabela Winiarska-Górska
Korekta: Anna Stankiewicz

Podstawą wydania jest mikrofilm Biblioteki Narodowej, mf. 4067 egzemplarza Ossol./Baw.24839/ XVI. Qu. 3184.

Tytuł z karty katalogowej

Biblia
Nowy Testament zupełny. Cz. 1-2. Przekł. polski S. Murzynowskiego
Królewiec, A. Augezdecky, nakł. J. Seklucjana, 1553. 4o, 2 tomy
E. XIII. 26.
Ossol. /Baw. 24839/XVI. Qu. 3184

Instytut Języka Polskiego UW
ISBN 978-83-64006-02-9
Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2013

1556

Nowy Testament, tzw. Szarffenbergera, Kraków 1556

Edycja i opracowanie: Szymon Gruda
Korekta: Anna Stankiewicz

Podstawą wydania jest mikrofilm Biblioteki Narodowej, mf. 79655 egzemplarza BN. XVI. Qu. 1634.

Tytuł z karty katalogowej

Biblia, Test. Novum – Polon.
Nowy Testament polskim ięzykiem wyłozony: według... lacinskiego textu od koscioła krzescianskiego przyietego. Ktemu przyłozono lekcie y proroctwa z Starego Zakonu wzięte, ktore przy ewangeliach bywaią czytane...
(Wybiano w Krakowie: v dziedzicow Marcusa Szarffenbergera..., [po 6.I.] 1556).
[8], 392, [20] k. : il.; 4o
E. XIII. 22. Wierzb. 161. Piek. Kórn. 98. Boh. Ossol. 165. S. tyt. druk czerw.-czarn.
BN. XVI. Qu. 1634.

Instytut Języka Polskiego UW
ISBN 978-83-64006-03-6
Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2013

1561

Nowy Testament z  przekładu Biblii Jana Leopolity, Kraków 1561

Edycja i opracowanie: Alina Kępińska
Korekta: Anna Stankiewicz

Podstawą wydania jest mikrofilm Biblioteki Narodowej, mf. 99171 egzemplarza BN XVI. F. 188.
Fragmenty od Mk 14:48 do Mk 15:47 oraz od Jn 18:34 do Jn 18:36.odczytane na podstawie egzemplarza zamieszczonego na stronie www.pbi.edu.pl (dostęp 1.05.2013).

Tytuł z karty katalogowej mikrofilmu BN

Biblia (pol.)
Biblia to iest kxięgi Starego y Nowego Zakonu… / [tłum. Jan Leopolita].
[T. 1-2].
W Krakowie: w drukarni Szarffenbergerów,
26 VI 1560 – 2 I 1561.
[470], [146] k.; 2o.
E. XIII, 13-14. W. 212. BJ.P. 190.
Nowy Testament z wł. k. tyt.
Def.. brak 82 k. na pocz., k. Y6 i k. Aa6 w cz. 1; k. EE2, i 60 k. na końcu w cz. 2.

Instytut Języka Polskiego UW
ISBN 978-83-64006-04-3
Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2013

1563

Nowy Testament z  Biblii brzeskiej, Brześć 1563

Edycja i opracowanie: Alina Kępińska
Korekta: Anna Stankiewicz

Podstawą wydania jest mikrofilm Biblioteki Narodowej, mf. 61205 egzemplarza BN. XVI. F. 294, konfrontowany z podobizną cyfrową zamieszczoną na stronie www.pbi.edu.pl (dostęp 1.05.2013).

Tytuł z karty katalogowej mikrofilmu BN

BIBLIA
Biblia [Brzeska].
Brześć, [C. Bazylik?] nakł. M. Radziwiłła, 1563, 2o.
E. XIII, 16
Def.: k. tyt. Uszkodz.,
Brak k. 2,5-7 rejestru
BN XVI. F. 294

Instytut Języka Polskiego UW
ISBN 978-83-64006-05-0
Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2013

1570

Nowy Testament w przekładzie Szymona Budnego, Nieśwież 1570

Edycja i opracowanie: Ewelina Kwapień
Korekta: Anna Stankiewicz

Podstawą wydania jest mikrofilm Biblioteki Narodowej, mf. 4360, egzemplarza Ossol. 1074.

Tytuł z karty katalogowej

Biblia
Nowy Testament. – Apokryfa. Przekł. Polski Sz. Budnego.
Nieśwież, Dan. Z Łęczycy, nakł. Mać. Kawieczyńskiego, 1570. 4o
E. XIII, 428.
Ossol. 1074.

Instytut Języka Polskiego UW
ISBN 978-83-64006-06-7
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2013

1572

Nowy Testament z  przekładu Biblii Szymona Budnego, Nieśwież 1572

Edycja i opracowanie: Ewelina Kwapień
Korekta: Anna Stankiewicz

Podstawą wydania jest mikrofilm Biblioteki Narodowej, mf. 57358 egzemplarza BN. XVI. Qu. 498.
Uzupełnienia Mt 2,16; Mt 11,30; Mt 12,20; Mt 21,40 dokonano z faksymile dostępnego na stronie www.dbc.wroc.pl (dostęp 1.05.2013).

Tytuł z karty katalogowej

Biblia. Przekł. Szymona Budnego.
Nieśwież, D. Łęczycki w Druk. i nakł.
Kawieczyńskich. 1572. 4o.
E. XIII, 17
BN XVI. Qu. 498.

Instytut Języka Polskiego UW
ISBN 978-83-64006-07-4
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2013

1577

Nowy Testament w  przekładzie Marcina Czechowica, Kraków 1577

Edycja i opracowanie: Aneta Korycińska, przy współpracy Izabeli Winiarskiej-Górskiej
Korekta: Anna Stankiewicz

Podstawą wydania jest mikrofilm Biblioteki Narodowej, mf. 4348 egzemplarza BN. /P. XVI. 82/

Tytuł z karty katalogowej

Biblia
Nowy Testament. Przekł. Marcina Czechowicza. (sic!)
/Kraków/ Al. Rodecki, 1577. 4o.
E. XIII. 30.
BN /P. XVI. 82/

Instytut Języka Polskiego UW
ISBN 978-83-64006-08-1
Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2013

1593

Nowy Testament w  przekładzie Jakuba Wujka, Kraków 1593

Edycja i opracowanie: Izabela Wiencek, przy współpracy Aliny Kępińskiej
Korekta: Anna Stankiewicz

Podstawą wydania jest mikrofilm Biblioteki Narodowej, mf. 66571 egzemplarza BN. XVI. Qu. 811.

Tytuł z karty katalogowej

Biblia
Nowy Testament Pana Naszego Jesusa Chrystusa.
Znowu z łacińskiego y z greckiego na polskie wiernie i szczyrze przełożony […] Przez D. Jakuba Wuyka […] Kraków, A. Piotrkowczyk, 1593. 4o.
K. nlb. 1, s. 41, 890 /podwójna s. 48/, k. nlb. 28.
E. XIII, 24
BN. XVI. Qu. 811.

Instytut Języka Polskiego UW
ISBN 978-83-64006-09-8
Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2013

1599

Nowy Testament z przekładu Biblii Jakuba Wujka, Kraków 1599

Edycja i opracowanie: Patrycja Pokora, przy współpracy Izabeli Winiarskiej-Górskiej
Korekta: Anna Stankiewicz

Podstawą wydania jest mikrofilm Biblioteki Narodowej, mf. 99628 egzemplarza BN. XVI. F. 212, konfrontowany z podobizną cyfrową zamieszczoną na stronie www.pbi.edu.pl (dostęp 1.05.2013).

Tytuł z karty katalogowej

Biblia (pol.)
Biblia to iest księgi Starego y Nowego Testamentv/ według łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk znowu z pilnością przełożone … przez D. Iakuba Wvyka Wągrowca…
W Krakowie: w Drukarni Łazarzowey… [post 25 VIII] 1599.
[18] k., 1479 [1480] s., [28] k., [1] k. front. ; 2o.
E. XIII, 15/16. BJ. P. 196.
Na s. tyt. data wyd.: M. D. XC IX – Zaw. front.
BN. XVI. F. 212.

Instytut Języka Polskiego UW
ISBN 978-83-64006-09-8
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2013