Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Przekład z roku 1551

Tekst Ewangelii jest w trakcie korekty. Przepraszamy za ewentualne nieścisłości.  


Mt 2

Capitulum II.

1. A gdy się Jesus narodził w Bethleem mieście ziemie żydowskiéj za Heróda króla. Oto mędrcy ze wschodu słońca przyjachali do Hyjerusalem,

2. rzeknąc, gdzie jest ten to nowo narodzony król Żydowski: Bo-m widzieli gwiázdę jego na wschod słońca, i przyjachalim abych jemu chwáłę dali

3. A Heród król gdy to usłyszáł strwożył się i wszystko Hyjerusalem przy niem

4. I stąd_że zebráwszy wszystki Biskupy i Doktory ludu, dowiadowáł się od nich gdzie by się przyszło Christusowi narodzić

5. A oni mu powiedzieli, w Bethleem Ziemie Żydowskiéj. Abowiem tak napisáno jest przez proroka.

6. I ty Bethleem Ziemio domu Judowego żádnemeś obyczajem náliszszą nie jest miedzy książęty domu Judowé(go) Abowiem mi z ciebie wynidzie wódz, który będzie sprawowáł lud mój Israelski.

7. Tedy Heród wezwáwszy potajemnie mędrców statecznie się od nich dowiedziáł czasu któré(go) się gwiázda ukázała,

8. i śląc jé do Bethleem jest im powiedziáł. Jacháwszy, wywiadujcie się statecznie o dziécięciu. A gdy_byście jé naleźli dájcie mi zasię znać abych já téż jacháwszy tam jemu chwáłę dáł.

9. A oni wysłyszáwszy króla pojachali, A oto gwiázda którą widzieli na wschód słońca szła przed niemi aż przyszedwszy stanęła nad mieścem kędy było dziecię.

10. Co téż oni ujrzáwszy tę to gwiázdę uradowali się radością wielką barzo

11. i wszedwszy w dom naléźli dziécię z Maryją matką je(go) I padwszy dali mu chwáłę i otworzywszy skarby swoje offiarowali mu dary złoto ♣ kadzidło i mirrę

12. A z tem rozkázanié od boga we śnie wziąwszy aby się nie wrácali do Heróda, inszą drogą do krainy swojéj pojachali.

13. A po odjachaniu ich oto Anijół pański ukáże się we snie Josephowi rzeknąc, wstawszy weźmi k tobie dziecię i matkę je(go), a uciecz do Ejiptu i bądź tam, aż bych ci powiedziáł. Abowiemci będzie Heród szukáł] dziecięcia, aby jé stracił.

14. A on wstáwszy, wziął k sobie dziécię i matkę je(go) w nocy i poszedł do Ejiptu,

15. i był tam aż do śmierci herodowyj, aby się wypełniło co jest rzeczóno od pana przez proroka który mówi. Z Ejiptu-m wezwáł syna mojé(go).

16. Tedy Heród obáczywszy iże (go) tak mędrcy nagrali rozgniewáł się barzo, i posłáwszy dáł pobić wszystki dzieci któré były w Bethleem i wszystkich krajách miasta onego ode dwu lát i młodszé względem czasu którégo się był od mędrców statecznie dowiedziáł.

17. A tedyć się wypełniło co jest rzeczóno od Hyjeremijásza proroka gdzie mowi

18. Głos na wysokości słyszan jest, narzekanié ♣ płacz i łykanié wielkié. Ráchel płakała synów swoich, i pocieszóna być nie chciała: gdyż ich niemasz.

19. Le gdy Heród umarł, oto Anijół pański ukázáł się we śnie Josephowi w Ejiptie rzeknąc

20. wstáwszy weźmi k tóbie dziécię i matkę je(go), a idź do ziemie Israelskiéj, Abowiemci już są pomarli, którzy dziécięciu o żywot stali.

21. A on wstáwszy wziął dziécię i matkę je(go) i przyszedł do ziemie Israelskiéj.

22. Le gdy usłyszáł że Archelaus kroluje w ziemi Żydowskiéj miasto Heróda ojca swego, báł się tam ić, ale we śnie od Boga rozkázánié wziąwszy poszedł w strony Galillejéj,

23. i przyszedszy mięs<z>káł w mieście przezwiskiem Nazareth aby się wypełniło co jest rzeczono przez proroki, że Nazareuszem miáł być zwán.